El conjunt de les televisions locals catalanes tenen una audiència mitjana superior a la dels canals temàtics, segons un estudi de la Xarxa de Comunicació Local. L’informe, elaborat per l’empresa Labrand a partir de 5.000 enquestes telefòniques realitzades al maig, revela que un 11% dels espectadors van mirar canals locals com a mínim un cop en el darrer mes, i que un 4% ho va fer diàriament.

L’objectiu de l’estudi, presentat aquest dimecres en el 15è Mercat Audiovisual de Catalunya, és que aquesta radiografia s’actualitzi trimestralment.

“La salut de la televisió local és molt més important del que ens pensàvem”, assegura el conseller delegat de La Xarxa, Francesc Pena, qui remarca que la TV de proximitat “no té capacitat d’entrar a casa de la gent”, sinó que “és la gent que la va a buscar”.

Més audiència fora de l’àrea metropolitana

Les dades obtingudes indiquen que els canals locals són una font de consum televisiu complementària a la d’altres cadenes, i que els espectadors hi recorren per estar assabentats d’allò que passa al lloc on viuen. A més, les audiències són més altes a les zones amb una “identitat territorial forta”, mentre que a l’àrea metropolitana de Barcelona són més febles.

L’estudi revela que el consum diari mig de TDT local és de mitja hora, la franja amb més audiència és entre les 20 i les 23 h, i el producte més demanat és l’informatiu.

Perfil dels espectadors

El gruix d’espectadors de TDT local el conformen homes i dones a parts iguals d’entre 44 i 64 anys, llevat de l’àrea metropolitana, en què la franja d’edat se situa entre els 25 i els 44 anys. A més, majoritàriament viuen en poblacions d’entre 10.000 i 50.000 habitants, tenen un nivell d’estudis secundaris i utilitzen el català com a llengua habitual. L’estudi també assenyala que l’espectador estàndard de la televisió local es connecta a internet com a mínim un cop al dia.