Un estudi de DigiMedios constata que la caiguda de vendes de la premsa impresa en el que portem de segle ha estat major en els diaris estatals que en les principals capçaleres territorials, segons dades certificades d’OJD.

En concret, els quatre diaris d’abast estatal han passat d’unes vendes de 923.071 exemplars l’any 2000 (quiosc i subscripcions) a 352.745 el 2017, el que representa un descens del 62%.

Per la seva part, les vendes dels principals diaris locals s’han reduït un 52%, passant d’1.325.616 exemplars a 634.913 en el mateix període. Per al càlcul dels mitjans territorials, DigiMedios utilitza les dades dels diaris líders en cada província, i només els que tenen les dades certificades de tots els anys.

L’estudi també ressalta que, mentre el retrocés en les vendes dels diaris locals ha estat més o menys constant des l’any 2000, en el cas dels diaris estatals la davallada es produeix a partir del 2008.