L’Eurecat – Centre Tecnològic de Catalunya i el Grup Mediapro formen part del consorci encarregat de posar en marxa el projecte EIT Culture & Creativity de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia. El partenariat està format per una cinquantena de socis de 20 països dels àmbits de la cultura, la tecnologia i l’educació.

L’objectiu de l’organisme europeu és impulsar un projecte de dinamització cultural i creatiu a nivell europeu el 2023 amb un pla d’acció de llarg recorregut. La missió de l’EIT Culture & Creativity és inspirar i facilitar la innovació col·laborativa en els sectors i indústries culturals i creatives (CCSI) per enfortir-los.

La voluntat és incentivar la transformació digital i el teixit creatiu, estimular projectes educatius, i propiciar la generació d’empreses del sector que siguin sostenibles econòmicament i en l’àmbit mediambiental.

Per portar a terme aquest pla d’acció paneuropeu, l’EIT Culture & Creativity ha establert sis centres de coubicació a Barcelona (seu oficial a l’Estat a través de l’Eurecat), Amsterdam, Hèlsinki, Bolonya, Viena i Kosice.

La institució europea també ha definit diferents objectius estratègics per abastar totes les temàtiques del programa, que es divideixen en els següents eixos: innovació, educació, sistemes, societat i creació.

Entre les actuacions que ha de desenvolupar l’EIT Culture & Creativity, hi ha:

  • Trencar els límits en l’educació de CCSI ensenyant la tecnologia d’avantguarda als creatius i la creativitat com a habilitat intersectorial, augmentant les col·laboracions multidisciplinàries de líders de l’educació superior amb l’economia creativa de la indústria, alimentant empresaris imaginatius i creatius i artistes i dissenyadors experts en el mercat.
  • Oferir innovacions impulsades per missió aprofitant el poder de canvi de CCSI per desenvolupar serveis i productes ecosistèmics que reconstrueixin Europa després de la pandèmia de la covid com a continent neutre en carboni.
  • Oferir espais experimentals per permetre innovacions creatives estimulades mitjançant la investigació i la transferència de tecnologia i les adopcions primerenques als mercats globals emergents d’alt creixement.
  • Transformar les empreses CCSI mitjançant un suport a la innovació personalitzat, esquemes d’incubació i noves inversions i finançament filantròpic que connecten les xarxes existents de 2.000 centres creatius, 3.000 institucions culturals i 300.000 emprenedors d’arreu d’Europa.
  • Incorporar l’impacte i el valor de CCSI, especialment la cultura i el patrimoni, com a facilitador de la regeneració econòmica i la cohesió social donant suport a les regions, ciutats i zones rurals, per facilitar els canvis industrials i socials, incloses l’adaptació i la mitigació del clima.
  • Aprofundir en el reconeixement i el coneixement de les contribucions úniques del CCSI als ecosistemes de recerca i innovació basats en mètodes nous basats en dades, estandardització implementada d’intercanvis de coneixement i seguiment intel·ligent de fets i xifres.
  • Facilitar els diàlegs basats en l’impacte amb els millors innovadors i responsables polítics a tots els nivells per desbloquejar el potencial del CCSI per a una societat sostenible i pròspera.