El Consorci Hospital Clínic de Barcelona ha obert un procés de licitació per adjudicar els serveis de disseny, creativitat i dinamització dels continguts del projecte digital, que inclou el web de divulgació de salut PortalClínic.

El pressupost base de licitació és de 100.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza l’1 d’agost.