La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de gestió i inserció de publicitat en mitjans de comunicació impresos, audiovisuals, digitals i altres suports.

El pressupost màxim de licitació és de 49.750 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 18 d’abril.

L’objectiu de la Fundació amb la contractació d’una empresa de gestió publicitària és incrementar la seva visibilitat del recinte modernsta i les seves activitats en la societat, preferentment a nivell local, si bé no es descarten insercions en l’àmbit estatal i internacional.

La mesa de contractació tindrà en compte com a únic criteri de valoració l’oferta econòmica.