Aquest any ha entrat en vigor el nou epígraf de l’Impost sobre Activitats Econòmiques específic per a periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació, una vella reclamació del sector finalment inclosa en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2022.

En concret, els professionals del sector s’inclouen en el grup 863 de l’IAE amb la següent nota: “Els subjectes passius classificats en aquest grup estan facultats per a l’obtenció, el tractament, la interpretació i la difusió d’informacions o continguts a través de qualsevol mitjà escrit, oral, visual, digital o gràfic, així com per a l’assessorament i l’execució de plans de comunicació institucional o corporativa”.

Fins ara, els periodistes i professionals de la informació i la comunicació autònoms havien de recórrer a l’epígraf d’altres professions, cosa que dificultava l’accés a ajuts, subvencions o licitacions, entre d’altres.