El Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022 preveu que l’Impost sobre Activitats Econòmiques incorpori un epígraf específic per als professionals de la informació i la comunicació, una vella reclamació del sector.

Actualment, els periodistes autònoms han de recórrer a l’epígraf d’altres professions, cosa que dificulta l’accés a ajuts, subvencions o licitacions, entre d’altres.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha celebrat la creació d’un epígraf propi de l’IAE. “Disposar d’una classificació específica per a periodistes afavorirà l’activitat dels professionals de la informació i la comunicación”, ha destacat.

El maig de 2019, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va reconèixer aquesta mancança en la gala de l’Associació Espanyola de la Premsa Esportiva celebrada a La Nucia, a Alacant, i va anunciar que per al 2020 el periodisme estaria “reconegut” en l’IAE. Sembla que finalment serà un parell d’anys més tard.