L’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals del Ministeri de Cultura ha posat en marxa una nova línia de subvencions per a laboratoris i incubadores de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals per a 2022 i 2023. La dotació pressupostària és de 9 milions d’euros i el període per presentar sol·licituds serà del 14 de febrer al 8 d’abril.

Es tracta de la primera línia d’ajuts que llança l’ICAA finançada en la seva totalitat amb fons Next Generation UE com a part del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

La tipologia dels projectes subvencionables engloba llargmetratges, curtmentratges, sèries, narratives immersives i de realitat virtual, i altres continguts audiovisuals i de caràcter digital fonamentalment narratius, excepte videojocs.

Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes les comunitats autònomes i els organismes i entitats que en depenen; les entitats públiques amb consideració de corporació local i els organismes i entitats que en depenen; i les persones jurídiques residents a l’Estat.

La quantia de la subvenció no podrà superar el 80% del pressupost del projecte, amb un topall de 500.000 euros.

Aquesta nova línia s’ha dissenyat per impulsar iniciatives orientades a incrementar la professionalització de les fases de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals sense límits quant a formats, a través de la innovació en les narratives, l’adquisició d’habilitats emprenedores, la conscienciació sobre la importància de treballar en el màrqueting, la promoció i la creació d’audiència des de les fases prèvies de la producció i la vertebració de xarxes dins del sector audiovisual.

Aquests ajuts també promouen que s’aprofitin al màxim les oportunitats dels processos de digitalització, s’incrementi la coproducció internacional, s’acceleri la incorporació de més dones i joves a l’activitat del sector, i s’integri un model de desenvolupament sostenible a l’activitat audiovisual.

Amb aquesta inversió, l’ICAA busca contribuir a vehicular objectius orientats a la professionalització i la renovació de la indústria audiovisual, fomentant l’ús d’eines i recursos innovadors en qüestions com el finançament i el desenvolupament d’audiències al llarg de les diferents etapes del procés creatiu, i contribuint a la transformació digital per afavorir models de producció més sostenibles i eficients.