L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals. La dotació és de 700.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 25 de juliol.

Aquesta línia d’ajuts ajuts té per objecte donar suport a projectes audiovisuals: llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d’animació; llargmetratges televisius de ficció, documentals per a televisió, sèries d’animació, sèries televisives de ficció, sèries documentals o websèries de ficció, en la seva fase de desenvolupament.

L’objectiu és reforçar la capacitat del sector per produir obres audiovisuals de qualitat i amb projecció en diversos mercats internacionals, així com ajudar les productores a aconseguir finançament i projecció per a un projecte determinat.

Queden exclosos d’aquestes subvencions els projectes que hagin iniciat rodatge; els curtmetratges; els programes per a televisió; i els reality shows i talent shows; els documentals de natura i vida animal, els de recreació històrica, i les docusèries.

Són subvencionables les despeses d’elaboració del guió, escriptura i reescriptura; traducció del guió i altres materials del desenvolupament; disseny i elaboració de material gràfic promocional; elaboració del teaser; assessorament extern del guió; assessorament de la viabilitat del projecte; documentació per a l’elaboració del projecte; elaboració d’un pla de màrqueting i de distribució; despeses de viatges i assistència a fires i mercats per a la recerca de coproductors o prevendes; adquisició de drets; despeses per a l’equip tècnic contractat en la fase de desenvolupament; assessoria jurídica i fiscal pel projecte, i servei de comunicació amb la premsa.

La quantia de la subvenció és d’un màxim del 50% de la despesa prevista per l’empresa productora sol·licitant respecte del pressupost de desenvolupament del projecte, amb un màxim de 25.000 euros.