L’Institut Català de les Empreses Culturals obrirà a l’abril una nova línia de subvencions per donar suport a la creació o la continuïtat de podcasts en llengua catalana o occitana que tractin temes relacionats amb la cultura: audiovisual, arts visuals, arts escèniques, música, videojocs o llibres. També seran subvencionables els podcasts que parlin de la relació de l’art i la cultura amb la tecnologia i la innovació, i els de ficció narrativa.

L’objecte del projecte pot ser un podcast de nova creació o fer una nova temporada d’un de creat prèviament. Es pot sol·licitar subvenció per adquirir material tècnic per produir el podcast de temàtica cultural o per a les despeses de realització d’una temporada, o bé per als dos conceptes.

Cada temporada ha de tenir almenys deu episodis (sis en el cas de ficció narrativa) amb una durada mínima de 20 minuts cadascun. A més, els podcasts han d’allotjar-se en una plataforma especialitzada en la distribució d’aquest tipus de continguts. En cas que s’hi accedeixi només des d’una plataforma privada, aquesta ha de tenir com a mínim 15.000 visites mensuals justificables. Els podcasts no es poden emetre per ràdio abans d’una setmana d’haver estat publicat al web o la plataforma especialitzada.

La quantia de la subvenció pot ser del 100% de la despesa prevista respecte del pressupost de desenvolupament del projecte, amb un límit de 2.000 euros per a les sol·licituds per a compra de material tècnic, i de 300 euros per episodi amb un màxim total de 5.000 euros per a les sol·licituds per a la realització d’una temporada.

Pel que fa als criteris de valoració de les sol·licituds, les bases preveuen una puntuació específica addicional per a aquells projectes liderats per dones (direcció, guió o producció) i el percentatge de dones en la locució.

Amb aquesta nova línia de subvencions es vol ajudar a l’augment dels podcasts culturals, així com a la professionalització i la millora de la qualitat dels existents, per d’aquesta manera guanyar oïdors, tenir més repercussió i arribar a més públic. L’objectiu és consolidar el format en l’ecosistema digital català, i ajudar a la creació i desenvolupament d’un nou model de negoci.

El Servei de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC ha programat una sessió el 16 d’abril per donar a conèixer la nova línia de subvencions per a podcasts cutlurals. A més, s’explicaran els conceptes bàsics per a poder posar en marxa un podcast, i alguns creadors compartiran les seves experiències i les claus del format.