El 2020 l’Institut Català de les Empreses Culturals destinarà 17.249.000 euros en 12 línies de subvencions al sector audiovisual, un increment del 49,74% respecte dels 11.519.000 euros de l’any passat. És a dir, el pressupost ha crescut en 5,73 milions. La injecció suplementària respon, d’un banda, al nou pressupost de la Generalitat dedicat al Departament de Cultura, i de l’altra, a l’objectiu de l’ICEC de reforçar l’audiovisual català i fomentar la seva competitivitat en els mercats globals.

Les línies que milloren la seva dotació són les subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals, dotada amb 900.000 euros (+28,57%); per a la producció de llargmetratges cinematogràfics, 7.200.000 euros (+49,38%); per a la producció d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió, 1.300.000 euros (+27,45%); per a la producció de sèries i minisèries audiovisuals de ficció, 1.200.000 euros (+100%); per a la producció d’obres audiovisuals d’animació, 2.490.000 euros (+91,54%); per a la producció de curtmetratges cinematogràfics, 200.000 euros (+25%), i per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com la seva promoció i difusió, 450.000 euros (+28,57%).

Per altra banda hi ha la nova línia de subvencions per a coproduccions internacionals minoritàries, dotada amb 1.200.000 euros, que no s’havia convocat mai, i la d’aportacions reintegrables a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, que es manté en 1.439.000 euros.

Finalment hi ha tres línies que veuen la seva dotació reduïda respecte de 2019 per diferents motius: per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana en sales d’exhibició, dotada amb 500.000 euros (–16,67%), que pren com a referència sis mesos en lloc d’un any; per a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o aranesa, 260.000 euros (–42,22%), línia adaptada als projectes beneficiaris; i per a projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals, 60.000 (–25%), adaptada a la celebració de mercats audiovisuals.

Reactivar l’audiovisual

“En conjunt, l’aprovació de les línies de l’audiovisual abans del període habitual ha de permetre injectar finançament públic al sector, ajudant-lo alhora a arrossegar finançament privat, i sobretot ha de possibilitar una certa normalització de l’activitat de producció i exhibició audiovisual a Catalunya”, argumenta l’ICEC.

“En un sector com l’audiovisual, on les produccions poden tardar diversos anys a fer-se realitat, és important contribuir a la posada en marxa de l’activitat com més aviat millor, tan bon punt ho permetin les condicions sanitàries”, afegeix en referència a l’aturada provocada per la pandèmia del coronavirus.

A banda de les mesures de suport directe a través de subvencions i aportacions reintegrables, l’ICEC treballa per signar un acord marc per a l’audiovisual català, el qual possibilitaria la incorporació d’altres administracions en l’impuls del sector.