L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals. La dotació és de 900.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 25 de juny.

Aquesta línia d’ajuts ajuts té per objecte donar suport a projectes audiovisuals: llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d’animació; llargmetratges televisius de ficció, documentals per a televisió, sèries d’animació, sèries televisives de ficció, sèries documentals o websèries de ficció, en la seva fase de desenvolupament.

L’objectiu és reforçar la capacitat del sector per produir obres audiovisuals de qualitat i amb projecció en diversos mercats internacionals, així com ajudar les productores a aconseguir finançament i projecció per a un projecte determinat.

Queden exclosos d’aquestes subvencions els projectes que hagin iniciat rodatge; els curtmetratges; els programes per a televisió; i els reality shows i talent shows, els documentals de natura i vida animal, els de recreació històrica i les docusèries.

Són subvencionables les despeses relacionades amb el guió (escriptura, assessorament, traducció); disseny i elaboració de material gràfic promocional; elaboració del teaser; assessorament de la viabilitat del projecte; documentació per a l’elaboració del projecte; elaboració d’un pla de màrqueting i de distribució; despeses de viatges i assistència a fires i mercats per a la recerca de coproductors o prevendes; adquisició de drets; despeses per a l’equip tècnic contractat en la fase de desenvolupament; assessoria jurídica i fiscal, i servei de comunicació amb la premsa.

La quantia de la subvenció és d’un màxim del 50% de la despesa prevista respecte del pressupost de desenvolupament del projecte amb un màxim de 25.000 euros en el cas de llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals, llargmetratges televisius de ficció, documentals per a televisió, sèries documentals i sèries web de ficció; del 60% i 36.000 euros en sèries televisives de ficció; i del 60% i 50.000 euros en llargmetratges cinematogràfics d’animació i sèries d’animació.