L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de seguiment i gestió qualitativa de continguts de webs, xarxes socials i de comunicació. El pressupost base de licitació és de 59.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any. El termini per presentar ofertes finalitza el 4 de febrer.

Gran part dels programes de l’ICUB, així com els seus museus, centres d’art i equipaments tenen perfils propis a les xarxes socials; en total són 66 perfils. Actualment, l’Institut de Cultura no disposa d’una plataforma de gestió de xarxes socials única, de manera que els diferents perfils són gestionats descentralitzadament pels diferents programes/equipaments.

Les tasques a realitzar per l’adjudicatària inclouen la supervisió mensual del contingut que es publica a les diferents xarxes socials de l’ICUB; la conceptualització i definició estratègica d’un nou catàleg de bones pràctiques; la supervisió de la consistència de la línia gràfica i de la qualitat de producció dels outputs de les campanyes de comunicació; i suport en tasques de comunicació digital.