L’Institut de Drets Humans de Catalunya i el Grup de Periodistes Ramon Barnils organitzen la sessió formativa Llibertat d’expressió i dret a la informació. Afectacions del marc jurídic internacional en la pràctica periodística. L’activitat tindrà lloc dimarts 29, de 16 a 20 h, a l’Espai Societat Oberta de Barcelona.

Els objectius de la sessió són donar a conèixer els mecanismes de protecció del dret a la llibertat d’expressió i el dret a la informació; enfortir les capacitats d’anàlisi, incidència i exigibilitat de drets del professionals de la informació; facilitar eines per l’exercici d’un periodisme actiu en defensa de la llibertat d’expressió i informació; i contribuir a la protecció i la garantia dels drets humans des dels mitjans.

La formació s’adreça a periodistes i professionals de la comunicació, i l’imparteixen Karlos Castilla, responsable de recerca a l’IDHC, i Joan Canela, responsable del Mapa de la Censura de Mèdia.cat.