L’Institut Ramon Llull ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la subtitulació de llargmetratges (ficció, documental i animació), curtmetratges i documentals de televisió produïts a Catalunya per a l’any 2019. La dotació és de 50.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 20 de juny.

L’objecte d’aquests ajuts és afavorir i impulsar la presència a l’exterior de la creació cinematogràfica catalana. No són objecte d’aquesta convocatòria les sèries i cadascun dels seus capítols per separat, les minisèries i les produccions audiovisuals amb una finalitat de promoció comercial; ni les produccions audiovisuals que formin part de l’àmbit de les arts visuals; ni les emmarcades en la formació.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables: la quantitat màxima atorgada serà de 2.500 euros per llargmetratge (ficció, documental i animació) i documental de televisió, i de 800 euros per curtmetratge.

Es consideren despeses subvencionables els costos de traducció, localització, adaptació, incrustació/impressió i arxiu en qualsevol format de subtítols. No són subvencionables les despeses derivades de la subtitulació al català o a l’aranès.