El Sindicat de Periodistes de Catalunya, en el seu seguiment de com afecta la crisi del coronavirus en el sector, ha constatat que els professionals freelance “són de nou el col·lectiu més castigat” per l’impacte de la pandèmia en els mitjans.

L’SPC considera que les mesures impulsades pels governs espanyol i català per ajudar els treballadors autònoms són “insuficients”, perquè en el sector hi ha periodistes a la peça que “no podran accedir a les ajudes”.

L’organisme remarca que “l’extrema precarietat” en què viuen molts professionals de la informació no els permet en molts moments de l’any pagar les quotes d’autònom. Per això, demana que les administracions no deixin fora dels ajuts aquestes persones. En aquest sentit, recorda que diversos països europeus així ho estan fent.

El Sindicat reclama al Govern espanyol mesures perquè els periodistes freelance que no es puguin permetre estar donats d’alta a la Seguretat Social rebin ajudes per compensar la pèrdua d’encàrrecs i feines. A més, exigeix el seu compromís per, un cop passada la crisi sanitària, posar marxa la Llei de drets laborals del periodisme que doni cobertura social al col·lectiu.

Per altra banda, al Govern de la Generalitat li demana que estudiï mesures per donar suport a les persones del col·lectiu de periodistes a la peça més precaritzats i que queden fora de les ajudes oficials.