María José Recoder ha estat escollida nova degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma per als propers tres anys. Substitueix Josep Maria Català, qui exercia el càrrec des de 2010.

La junta ha aprovat l’única candidatura presentada amb 41 vots a favor, un vot en blanc i un altre nul.

L’equip de Recoder es completa amb Carles Llorens, secretari i vicedegà de relacions institucionals; David Paloma, vicedegà de Docència, Professorat i Estudiants; Antoni Vidal, vicedegà d’Economia, Innovació, Infraestructures i UAB Campus Mèdia; Carme Ferré, vicedegana d’Intercanvis, Pràcticum, TFG i Alumni, i Elisabet García, vicedegana d’Ordenació Acadèmica.

Trajectòria

María José Recoder és doctora en Ciències de la Informació (periodisme) i professora titular de Documentació Informativa, i exerceix la docència a la UAB des de 1985. La nova degana ha estat coordinadora dels estudis de doctorat Informació i Documentació a l’Era Digital, i la seva recerca s’ha centrat principalment en la documentació aplicada als mitjans de comunicació i a la traducció i la gestió de la informació.

Prèviament, Recoder ha desenvolupat diverses responsabilitats institucionals: vicerectora de Relacions Institucionals; adjunta als vicerectorats d’Estudis i de Qualitat i d’Ordenació; coordinadora del Campus Virtual; membre del claustre, i membre de les comissions d’Afers Acadèmics i de Qualitat i d’Avaluació.

A la Facultat de Comunicació de la UAB també ha estat vicedegana d’Ordenació Acadèmica i secretària del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.