El Grup Mediapro incorporarà Miguel Cardenal per “contribuir al desenvolupament de l’àrea internacional”, segons assenyala el grup en un comunicat. Cardenal va ser secretari d’Estat per a l’Esport i president del Consell Superior d’Esports de 2012 i 2016 amb el primer Govern de Mariano Rajoy, així com president del consell rector de l’Agència Estatal Antidopatge.

Catedràtic de Dret del Treball i la Seguretat Social, Cardenal s’incorporarà a Mediaro al novembre, un cop transcorregut el termini de dos anys establerts pel règim d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques.