La mesa de contractació del Congrés dels Diputats ha adjudicat a Mediatem, filial del grup Mediapro, l’explotació dels serveis tècnics de la televisió de la cambra. El contracte entrarà en vigor l’1 de desembre i té una durada de dos anys prorrogables.

Mediapro ja havia estat adjudicatària del servei entre 2005 i 2009, impulsant el Canal Parlamento i dotant-lo d’una programació de producció pròpia amb continguts didàctics i de divulgació. Des del 2009, el servei l’ha realitzat Telefónica Servicios Audiovisuales.

Mediatem comptarà amb un equip de 25 professionals que col·laborarà amb els serveis audiovisuals del Congrés en la captació, realització, gravació, catalogació, distribució i tractament del senyal televisiu dels plens i comissions, a més de l’enregistrament dels diferents actes públics que s’hi celebrin. El servei també inclou la programació, planificació i emissió del Canal Parlamento, junt amb l’elaboració de programes i guions per emetre per qualsevol plataforma, incloses les xarxes socials.

La proposta de Mediapro contempla la renovació de la imatge corporativa del canal, amb la creació d’una nova línia gràfica i l’elaboració d’un major contingut propi, amb l’objectiu de reforçar la seva utilitat per a la ciutadania.