El grup audiovisual Mediaset España ha simplificat la seva estructura societària amb l’aprovació de l’absorció de les seves filials Atlas, Sogecuatro i CINTV. Segons informa el digital DigiMedios, els motius de les absorcions són diversos.

En el cas d’Atlas, la raó recau en el fet que el model de descentralització de l’activitat informativa i l’establiment de relacions societàries amb grups de comunicació regionals va anar caient en desús.

Pel que fa a Sogecuatro i CINTV, el motiu principal ha estat que, després de la incorporació dels actius de televisió en obert de Prisa a Telecinco i la clausura del CNN+, no tenia sentit mantenir les seves infraestructures quan la gestió i la comercialització de tots els canals es realitza de forma centralitzada.

Segons el projecte de fusió, l’absorció de Sogecuatro suposa la reducció de 210 llocs de treball el 2011, a més d’un estalvi de 16 milions d’euros aquest any, i de 19 milions el proper. A més, es reduiran costos per un total de 20 milions el 2011 i de 25 el 2012.