Durant el darrer exercici, Mediaset España ha obtingut un benefici net de 110,52 milions d’euros, un 65,8% superior als 66,64 milions obtinguts el 2010. Aquests resultats s’han assolit tot i la caiguda de la inversió publicitària (del 9,5% en el conjunt de televisions, segons Mediaset), i gràcies a la reducció de la despesa.

Quant a ingressos nets, durant el 2011 van ser de 1.009,33, un 13,9% inferiors als 1.171,95 de l’any anterior, principalment per la crisi publicitària. En concret, els ingressos en aquest concepte pels dos múltiplex de Mediaset van ser de 947,46 milions d’euros, un 11,5% menys que el 2010.

Per compensar-ho, el grup ha estalviat costos operatius (-21%), en personal (-17,2%) i en programació, tot i que en aquest cas creix un 2% el consum de drets televisius.

Ara, la posició financera a 31 de desembre del 2011 és de 26,45 milions d’euros positius.

Disminució dels sous dels consellers

Per seguir disminuint la despesa, Mediaset ha aprovat retallar un 20% la retribució dels membres del consell d’administració, que se suma a la congelació salarial dels directius aprovada la setmana passada.

A banda, s’ha proposat que els accionistes es reparteixin un 50% en concepte de dividend dels 110,52 milions obtinguts el 2011 com a beneficies, i que la resta es reinverteixi en l’activitat del grup.