Durant el primer trimestre de l’any, Mediaset ha obtingut uns beneficis nets de 12,76 milions d’euros, un 2,1% més que els 12,49 milions del mateix període del 2013, quan va patir una davallada del 41,08% respecte els 21,20 milions del 2012. De fet, des del 2010, quan va absorbir Cuatro, és el primer cop que obté millors resultats que l’any precedent durant els primers tres mesos.

A banda, en el primer trimestre de 2014, Mediaset ha registrat uns ingressos nets de 200,38 milions, un 1,9% més que els 196,59 de l’any passat. D’aquests, 183,81 milions són ingressos publicitaris, un 2,2% superior als 179,89 del 2013.

Pel que fa als costos, en els primers tres mesos de l’any han estat de 177,73 milions, pràcticament la mateixa xifra que el 2013, quan van ser de 177,78. En aquest apartat, destaca l’increment del 20,5% en la despesa de drets (de 42,42 a 51,12 milions), i l’augment del 2,7% en costos de personal (de 25,16 a 25,85 milions). En canvi, els costos operatius s’han reduït un 8,9% (de 105,95 a 96,52 milions).