Mediaset España i la Fundació HM Hospitales han renovat la Càtedra de Neurocinemàtica Aplicada, la qual té com a principal objectiu aprofundir en el coneixement científic que tenen els continguts audiovisuals en l’individu, tant en el pla clínic com en el social. La investigació es dirigeix a conèixer els correlats mentals i cerebrals que s’associen a la percepció de diferents continguts de televisió, cinema i internet.

S’espera que els estudis ajudin a comprendre els mecanismes psicològics i l’activació cerebral generada per diferents estímuls audiovisuals, tant en pacients afectats de patologia psiquiàtrica com en grups de població general.

Amb aquest acord, es reprèn una iniciativa de 2019 que la pandèmia va obligar a retardar, i es reactiven els plans dissenyats inicialment.

“Aquest tipus d’estudis ens ajudaran a aportar llum en un camp que encara té molt per descobrir. Aprofundir en l’impacte dels suports audiovisuals en la societat té per a nosaltres un interès especial, perquè pot orientar sobre com ajudar els individus que pateixen algun tipus de malaltia”, assenyalava dimarts en l’acte de signatura de l’acord el Dr. Juan Abarca Cidón, president d’HM Hospitales.

“A Mediaset volem entendre cada dia millor el públic per donar-li el que vol, no per canviar-lo, i per això és una cosa una mica insòlita, original i espero que molt constructiva i satisfactòria que a la ‘plaça major’ d’una ciutat anomenada ‘ésser humà’, és a dir, al seu cervell, al seu centre d’activitat, es trobin la medicina i la comunicació. Dos mons que surten del territori habitual i que conflueixen amb objectius diferents: nosaltres arribem per canviar la manera d’arribar al públic i la medicina per veure què es pot millorar i solucionar dels aspectes patològics d’aquesta ‘plaça’”, apuntava el conseller delegat de Mediaset, Paolo Vasile.