Fins ara, el 41,22% d’accions que el grup italià té a Mediaset Espanya estava controlat per la filial Mediaset Investementi. Després d’una reorganització interna, aquesta ha estat absorbida per l’empresa matriu, que ha passat a controlar directament la seva participació a Mediaset Espanya, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.