Després de la majoria absoluta obtinguda pel Partit Popular a les Illes Balears el passat 22 de maig, el sector audiovisual està intranquil i a l’espera de les decisions que prengui el nou Govern respecte a RTV Mallorca, que en campanya va insistir a dir que tancaria, i IB3, on el nou president, José Ramón Bauzá, és partidari que hi entri capital privat.

Així, la Mesa Audiovisual de les Illes Balears (MesAudiovisual) es va reunir la setmana passada per analitzar la situació i va demanar “temps” al nou Executiu abans de prendre cap decisió que pugui implicar “un greu perjudici per a empresaris i treballadors”.

En concret, ha enviat sengles cartes a Bauzá i a la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, on els demana un “període de reflexió” abans de prendre decisions, i s’ofereix com a interlocutora per poder dissenyar una solució de futur per al sector, el qual consideren que reuneix “molt talent” i té “grans possibilitats de creixement” un cop es superi la crisi econòmica actual.

Inversions sense amortitzar

La Mesa assenyala que des del naixement d’IB3 TV el març del 2005, el sector ha patit una retallada de més del 50% de la inversió pública, i assegura que cap altre sector de l’arxipèlag ha sofert una retallada “d’aquesta magnitud”.

Segons explica, el naixement dels mitjans públics balears va fer que moltes empreses del sector realitzessin inversions importants per donar resposta a la seva demanda, les quals encara no han amortitzat. Per això, diuen que el sector necessita “una mica més de temps per recuperar-se” i per reconvertir-se.

MesAudiovisual afegeix que, sobretot, es necessita un pla a curt i mig termini, ja que el tancament de RTV de Mallorca implicaria una major pèrdua d’inversió pública.

La Mesa Audiovisual de les Illes Balears, constituïda al maig, aplega per primer cop tot el sector de l’arxipèlag. En formen part el Clúster Audiovisual de las Illes Balears (CLAB); IB3 Televisió; Radio Televisió de Mallorca; Mallorca Film Commission; l’Associació de Productores de les Illes Balears (APAIB); l’Associació de Cineastes de les Illes Balears (ACIB); l’Associació de Productores de les Balears (APROBA); el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) i l’Associació d’Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears (AAAPIB).