La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha sancionat DTS (Canal+), Multicanal Iberia (Chello) i France Telecom (Orange) per incomplir amb l’obligació de destinar un 5% dels seus ingressos d’explotació a finançar obres audiovisuals europees (pel·lícules per a cinema i televisió, sèries, documentals, i pel·lícules i sèries d’animació). En concret, Canal+ ha estat multada amb 1.599.900 euros, Chello amb 506.939 euros, i Orange amb 101.482 euros.

La multa s’ha imposat per un incompliment superior al 10% respecte la quantitat que els tocava aportar. En concret, la CNMC ha imposat quatre sancions per infraccions administratives molt greus: dos a Canal+ per incomplir amb el seu deure els anys 2012 i 2013, i un a Chello i Orange per incomplir-lo el 2012.

Els dèficits d’inversió

El 2013, Canal+ va destinar 6.487.782,33 euros al finançament de produccions audiovisuals, un dèficit de 12.389.417,82 euros respecte al que realment hauria d’haver invertit. Quant a l’any anterior, va aportar 9.518.338,08 euros, el que implica 8.695.561,92 menys dels que li hauria correspost.

Per la seva part, el 2012, Chello va finançar produccions audiovisuals europees amb 13.393.526,40 euros, amb un dèficit de 669.676,32 euros, mentre que Orange hi va destinar 47.500 euros, 148.122,08 menys dels que tocava.

A banda de la multa, la CNMC insta Canal+ i Orange a destinar les quantitats que va aportar de menys a finançar obres audiovisuals europees abans de finals de 2019. En el cas de Chello, el dèficit de 2012 queda compensat amb escreix per la inversió realitzada el 2014, superior a la que li corresponia.

Ara, les tres operadores poden interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució de la CNMC davant l’Audiència Nacional en el termini de dos mesos.