Aquest dilluns, Nació Digital va estrenar un nou disseny del seu web que en les properes setmanes s’anirà ampliant a la resta de capçaleres del grup. La nova maqueta incorpora noves funcionalitats que persegueixen simplificar la navegació dels usuaris i facilitar l’accés a la informació.

En l’actualització del disseny, també s’ha volgut donar més importància visual a la informació i facilitar la lectura, per la qual cosa s’han utilitzat colors més clars, s’ha canviat la tipografia i s’han reestructurat part dels continguts.

De moment, el nou disseny es troba en fase de proves per acabar de solucionar els problemes o les incompatibilitats que puguin sorgir els primers dies.