NacióDigital ha publicat un article a través de l’Instant Articles de Facebook, convertint-se així en el primer diari digital en català en utilitzar aquest nou servei (en proves) el qual permet accedir de forma més ràpida als continguts seleccionats a través de l’aplicació per a mòbils de la xarxa social.

Durant els darrers dies, NacióDigital ha estat provant aquest nou format després que la capçalera hagi estat convidada per la xarxa social (l’única manera de testar-ho). Amb aquesta aplicació, els mèdia poden comunicar automàticament a Facebook el contingut dels articles a integrar mitjançant una interfície de desenvolupament específica. La xarxa social en desa una còpia, fent de repetidor amb la seva estructura i incrementant la velocitat de càrrega (l’usuari no és redirigit al web del mitjà).

Inicialment, alguns dels articles d’opinió i notícies de NacióDigital es publicaran en aquest nou format per als usuaris de l’aplicació mòbil de Facebook, per tal d’anar millorant l’adaptació automàtica de continguts i d’experimentar amb algunes opcions específiques que ofereix aquesta nova plataforma, així com per realitzar ajustos en el seu funcionament, segons explica el mitjà.