El Grup Comunicació 21 ha posat en marxa Exterior.cat, que neix amb la voluntat de contribuir a donar visibilitat a l’acció exterior de la Generalitat i les diferents delegacions que té al món, així com de l’Institut Ramon Llull i les seves oficines.

El nou mitjà donarà cobertura a tot allò que la Generalitat promou a l’exterior per ajudar a establir capital i teixit empresarial i cultural català, principalment al Benelux, Regne Unit, Irlanda, Alemanya, Itàlia i els Estats Units, on Catalunya té veu pròpia.

A més, Exterior.cat també informarà sobre projectes en marxa, convocatòries laborals, inversions en ciència o activitats culturals, i farà seguiment de col·lectius i casals catalans.

En una primera fase, el web només està en català, però en un futur es contempla fer-ne una versió en anglès.

L’edició digital d’Exterior.cat es complementarà cada tres mesos amb una revista impresa, amb una difusió d’uns 6.000 exemplars.

Els continguts estan elaborats per un equip de periodistes i col·laboradors liderats per Quim Miró, que durant una dècada va formar part del gabinet de premsa de l’Ajuntament de Martorell, i que actualment viu als Estats Units.