Aquest mes ha sortit el primer número d’El Carrer, una revista social i cultural de Sant Pere de Ribes, de periodicitat bimestral, amb un preu de 4,90 euros. La capçalera també té una edició digital amb continguts d’accés només via subscripció.

Editada per l’Associació El Carrer per la Lliure Circulació de la Informació, el mitjà neix com un espai de participació i col·laboració col·lectiva amb la voluntat d’omplir un buit comunicatiu a la població.

El consell editorial d’El Carrer està format per Tomàs Carandell, Pau Garriga i Paula Antón de Vez.