Aquest dimarts es va posar en marxa el diari digital ExportNews.cat, el primer centrat en difondre l’actualitat sobre les exportacions de les empreses catalanes arreu del món. Els seus impulsors, els periodistes Marc Codolà i Jaume Ventura, consideren que les informacions econòmiques que omplen els mitjans (atur, concursos de creditors, retallades salarials o indemnitzacions milionàries per a directius), tot i noticiables, amaguen “l’esforç i el treball de l’encara avui poblat teixit empresarial català”.

Per això, el nou mitjà, malgrat assegurar que no obviarà les informacions negatives, sí que donarà prioritat a donar visibilitat a la “teranyina d’empreses que cada dia dóna un motiu per creure en la remuntada” econòmica, les quals considera la “veritable mina d’or” de l’economia catalana.

ExportNews.cat, a banda de les notícies empresarials, també vol donar veu a aquells entesos que poden aportar informació de qualitat sobre tot allò referent al món de la internacionalització, com ara professionals, empresaris, catedràtics o periodistes.


“Creiem que, en un moment en què les xifres exportadores s’han convertit en un indicador cabdal per observar i analitzar l’evolució de l’economia, oferir una plataforma informativa d’aquest tipus pot ajudar tot aquell que li interessi a formar-se una visió més matisada sobre la situació global de l’economia catalana. Satisfets estarem si com a mínim ajudem a esvair dubtes en un moment de confusió i inseguretat com els actuals”, afirmen al web.