La integració de les capçaleres Última Hora Menorca, d’Hora Nova (Grup Serra), i diari Menorca (també conegut com a Es Diari) d’Editorial Menorca (propietat del Bisbat), sembla que no es produirà després que la primera hagi decidit fer una passa enrere. La decisió arriba una mica més d’un mes després que ambdues editores, que són competència directa, arribessin a un principi d’acord amb l’objectiu de “sumar esforços i equips” i “reduir costos” per tal de “donar resposta” a la situació de crisi que travessen.

El trencament de l’acord ha arribat després de dos dies de vaga (divendres i diumenge) dels treballadors de diari Menorca, els primers en 71 anys d’història, i que van impedir que sortissin les edicions impreses. La integració de les capçaleres implicava l’acomiadament de 23 dels 76 treballadors al diari del Bisbat, mentre que al d’Hora Nova els afectats eren 11 dels 18.

Fracassada la fusió, caldrà caldrà veure quines mesures adopten ambdues editores per fer front a la crisi.