El Consell de la Informació de Catalunya s’ha tornat a pronunciar arran de la cobertura dels mitjans de comunicació sobre l’assassinat d’un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, trobat a prop del pantà de Foix, pel qual hi ha detinguts la seva parella també policia i un altre membre del cos per la seva presumpta implicació.

Com ja va fer el maig de 2017, l’organisme recorda de nou que “cal extremar la prudència” quan es publiquen informacions que poden afectar la vida privada de terceres persones, especialment quan es tracta de menors.

En aquest sentit, el CIC subratlla que mencionar el nom i cognoms de l’exmarit de l’agent de la Guàrdia Urbana processada i fer referència explícita de les seves dues filles “lesiona el dret a preservar la seva identitat, especialment si, com és el cas, aquestes persones viuen en un entorn on és relativament fàcil vincular-les amb les actuacions judicials”.

El Consell de la Informació remarca que el dret del públic a saber (contemplat en el criteri 6 del Codi Deontològic) s’ha d’equilibrar amb el respecte al dret a al privacitat que recull l’article 9: “Les persones han de ser tractades amb respecte i dignitat, particularment les més vulnerables. Cal evitar les intromissions innecessàries i les especulacions gratuïtes sobre els seus sentiments i circumstàncies. Danyar de forma injustificada la dignitat dels individus de paraula o amb imatges, fins i tot més enllà de la seva mort, contravé l’ètica periodística”.

Un altre article del Codi que s’ha de tenir en compte en la cobertura d’aquest cas és l’11: “Cal evitar difondre la identitat dels menors quan apareixen com a víctimes (excepte en supòsit d’homicidi i casos de segrestos o desaparicions), testimonis o inculpats en causes criminals. Aquesta consideració és especialment pertinent en assumptes d’especial transcendència social, com ara delictes sexuals, suïcidis, problemes referents a adopcions o fills de pares empresonats. A més, s’evitarà identificar contra la seva voluntat les persones pròximes o parents innocents d’acusats o convictes en procediments penals. Com a norma general, els menors no han de ser entrevistats ni fotografiats o filmats sense el consentiment explícit dels seus pares, tutors, mestres o educadors. Tampoc no és lícit al·legar la rellevància pública de familiars o persones pròximes per justificar la intromissió en la seva vida privada o l’explotació de la seva imatge”.

El maig de 2017, el Consell de la Informació va obrir un expedient arran d’una queixa presentada per l’exmarit de l’agent i pare de les dues nenes, qui denunciava que algunes informacions publicades havien vulnerat fins a quatre articles del Codi Deontològic. Finalment, el CIC va concloure que El Mundo i El Periódico van incomplir el mencionat article 11 en alguns articles.