El passat 17 de setembre, Antena 3 va denunciar l’Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals (AGED) i la societat de gestió Artistes, Intèrprets i Executants (AIE) per suposades pràctiques d’abús de posició de domini per la imposició de tarifes abusives en les seves relacions comercials amb les televisions.

Aquest dimecres, la Comissió Nacional de la Competència (CNC) va informar que, després d’estudiar la denúncia, havia decidit obrir un expedient sancionador contra les dues entitats de gestió per “possibles conductes restrictives de la competència”.

Ara s’obre un període màxim de 18 mesos per a la instrucció de l’expedient i per la seva resolució.