El programa Media 2007 de la Comissió Europea ha obert la convocatòria de subvencions per a la difusió i distribució televisiva d’obres audiovisuals. Amb un pressupost de 10,8 milions d’euros, aquesta línia de finançament busca recolzar la difusió transnacional de treballs audiovisuals i encoratjar la cooperació entre televisions, productors independents i distribuïdors. Hi ha dos terminis per presentar la sol·licitud: el 10 de desembre del 2012 i el 3 de juny del 2013.

Els projectes que es presentin han de ser una obra de ficció, animació o documental creatiu on intervinguin almenys tres empreses de radiodifusió dels països que participin en el programa Media 2007. L’import màxim serà de 500.000 euros per a projectes de ficció i animació, i de 300.000 per als documentals.