El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquet dijous l’anunci de licitació del concurs públic endegat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya per adjudicar 23 llicències de ràdio per a un període de 15 anys. 22 de les llicències són les alliberades per COMRàdio a principis del 2012, mentre que la 23a és el 95.8 de Tremp que fins l’abril del 2010 corresponia a Ràdio 13 de Catalunya.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 23 de juliol, i l’endemà el CAC constituirà la mesa de valoració, que haurà de resoldre el concurs en sis mesos (a comptar des d’aquest dijous) sense perjudici d’eventuals ampliacions de termini. Les bases estableixen un màxim de 500 punts: 210 per la proposta de programació i 80 per a les propostes tecnològica, econòmica i estructural.

Fins a la data de finalització d’admissió de sol·licituds, el CAC ha posat en marxa un servei d’informació i d’obtenció de documentació per atendre les possibles consultes de les persones interessades, de 10 a 14 hores, a la seu del Consell i al telèfon 935 575 000.