La Universitat Internacional de la Rioja (UNIR) ha obert una convocatòria d’ajuts per al desenvolupament de projectes periodístics innovadors que afavoreixin la transició cap a l’ecosistema digital dels mitjans locals i hiperlocals (per proximitat geogràfica, temàtica o col·lectiva).

La dotació de la convocatòria és de 2 milions d’euros, i la Fundació UNIR invertirà en el desenvolupament de cada projecte entre 25.000 i 400.000 euros. La inversió es podrà efectuar en forma de capital, concessió de préstecs, ajudes econòmiques directes, facilitació de mitjans materials i mitjançant la prestació de determinats serveis.

El termini per presentar els projectes finalitza el 3 de març del 2014. Després de diferents etapes de preselecció, els projectes guanyadors es donaran a conèixer el 7 de maig.

En una primera fase anomenada d’acceleració (del 12 de maig a l’1 d’agost), la Fundació UNIR oferirà als projectes seleccionats, gratuïtament, un espai de treball, formació i un servei d’assessorament durant tres mesos ampliables, a més de recolzament tècnic de màxim un any. També oferirà la possibilitat de participar en implementacions pilot dels projectes; recolzament en la sol·licitud i tramitació d’ajuts i subvencions; recerca de nous socis o inversors; visibilitat i publicitat, i activitats que fomentin el networking.

La segona fase, de l’1 al 30 de setembre, serà la que servirà per negociar les condicions d’inversió amb els diferents projectes. Posteriorment, es farà un seguiment i recolzament en els projectes en els quals s’ha invertit.

En la convocatòria de la Fundació UNIR del 2012, dirigida als sectors tecnològics, culturals i educatius, es van presentar 320 projectes dels quals se’n van seleccionar 40.