La junta directiva de Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC) reclama la signatura d’un conveni sobre la producció externa entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i les patronals catalanes del sector.

La petició es produeix després de fer-se públic l’estudi L’iceberg i la punta. Producció externa de la CCMA, encarregat a l’investigador Carles José i Solsona i publicat per l’Observatori de la Producció Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra.

Les conclusions del treball subratllen la “necessitat” de recuperar els antics volums de finançament de la indústria catalana de producció audiovisual per part de la CCMA, després del “molt considerable encongiment” patit en els darrers anys. “Una elevació que ha de ser flanquejada per un repartiment equilibrat dels recursos entre les companyies destinatàries, de manera tal que no hi apareguin quotes empresarials exorbitants”, afegeix l’estudi.

Per fer-ho possible, l’autor de l’estudi i PAC aposten per tornar als “llunyans” acords entre la televisió pública i la indústria productiva, els quals van crear “el necessari espai de diàleg i de consens”.