La 23a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que tindrà lloc el 29 de setembre, va prenent forma. Enguany la programació s’articularà al voltant de tres eixos temàtics.

Per una banda, hi haurà sessions dedicades a analitzar el periodisme mòbil, conegut popularment com a MoJo (mobile journalism). Es tracta de l’ús de les noves tecnologies per obtenir una major connectivitat, autonomia i apropament a l’objecte informatiu, més enllà de l’àmbit de la redacció. El MAC està preparant sessions, tant amb tècnics com amb periodistes, perquè expliquin la seva experiència amb aquesta nova manera de treballar.
Un altre dels eixos serà la ràdio musical. En una era en què les cançons es consumeixen generalment a través de plataformes i aplicacions digitals, el MAC convidarà a reflexionar sobre el futur de la ràdio musical i la seva adaptació als nous temps.
Un tercer eix del 2021 serà el fenomen dels podcasts, aquest cop en forma de mostra de programes. Sota el títol El club del podcast, es consolida l’aposta del Mercat Audiovisual per aquesta modalitat, que des del 2018 compta amb un programa de sessions propi.

A banda d’aquests tres eixos, el MAC desplegarà altres continguts autònoms, especialment de caràcter tècnic i sobre la transversalitat de ràdio i televisió. També classes magistrals, trobades de col·lectius professionals i activitats de formació, com ara la quarta edició del taller intensiu de narrativa transmèdia.

El 23è Mercat Audiovisual de Catalunya tindrà un format híbrid i suposarà el retorn a la presencialitat per part de ponents, expositors i públic.