L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) ha denunciat que “gairebé cap emissora” va tenir publicitat política durant la precampanya electoral, “pràctica habitual” en els anteriors comicis. Segons l’associació que aplega les ràdios privades catalanes, la culpa és del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), motiu pel qual ha acusat l’ens pels “danys i perjudicis” causats al sector i per “l’extralimitació regulatòria” en què, segons ha dit, havia incorregut. Per la seva part ha negat les acusacions.

Els fets es remunten al juny passat, quan el CAC va enviar una circular a les ràdios on s’advertia que “quedava prohibida la publicitat política, llevat dels dies de campanya”, segons explica l’ACR. Posteriorment, al setembre, el Consell va emetre un comunicat de premsa amb el títol de El CAC recorda als prestadors de ràdio la prohibició d’emetre publicitat política, i que va ser difosa per alguns mitjans, inclòs Comunicació 21.

Segons l’Associació, arran d’aquest comunicat, els partits polítics “van retirar” la ràdio privada de les seves previsions d’inversió publicitària en campanya. Això va provocar que les emissores presentessin reclamacions al CAC i a la Junta Electoral Central (JEC), i aquesta va resoldre, el 22 d’octubre i el 5 de novembre, “desautoritzar la prohibició dictada pel CAC”, segons comunica l’ACR.

“En un escrit rebut per les emissores el mateix dia de la segona resolució de la Junta Electoral, el CAC rectifica i admet la publicitat política a les ràdios de propietat privada en tot el període electoral”, afegeix l’associació.

Segons aquesta, ja era massa tard per a la contractació publicitària a pocs dies de començar la campanya electoral. Per això, diu que la junta directiva de l’ACR examinarà les dades aportades pels associats i l’informe de l’assessoria jurídica sobre les possibles reclamacions al CAC previstes legalment.

El CAC ho desmenteix

Un cop ha conegut el comunicat de l’Associació Catalana de Ràdio, el CAC ha respost que “no ha dictat mai cap mena de prohibició” ni “ha imposat cap mena de limitació” en l’emissió de publicitat política. En aquest sentit, remarca que el Consell s’ha limitat a recordar a les emissores els termes regulatoris de la normativa, i assegura que la resolució de la Junta Electoral “no fa sinó confirmar expressament el parer del CAC, el qual va ser posat repetidament de manifest”.

El CAC recorda que, tant en els escrits adreçats als prestadors de ràdio com en els comunicats de premsa corresponents (un d’ells del 27 d’octubre en resposta als dubtes d’alguns prestadors), va posar de manifest “clarament” que la prohibició general en matèria d’emissió de publicitat política “tenia una clara excepció en les previsions contingudes a la legislació electoral vigent”.

Per això, considera que, “lluny de dictar cap mena de prohibició”, el CAC tan sols va informar les emissores “sobre el dret que tenen a emetre aquest tipus de publicitat durant els períodes electorals”.

Respecte a la segona carta suposadament de rectificació, segons el parer de l’ACR, el Consell afirma que en “cap moment rectifica el seu criteri”, sinó que el comunicat “s’orienta a reiterar allò assenyalat de forma general en la primera carta, en la mesura en què estava a punt d’iniciar-se el període electoral”.