El benefici d’explotació de Planeta Corporación (companyia holding del grup Planeta) l’any 2010 va ser de 169,546 milions d’euros, un 34,7% més que els 125,83 milions registrats l’exercici 2009. Així consta als comptes consolidats dipositats al Registre Mercantil de Barcelona, segons informa DigiMedios.

Durant l’any passat, Planeta va registrar una xifra neta de negoci de 1.819,051 milions d’euros, un 1,3% més que els 1.795,86 del 2009. Pel que fa al resultat de l’exercici, va passar 13,675 milions d’euros del 2009 a 37,100 milions, un increment del 171,3%.

Entre els exercicis 2009 i 2010, el deute a curt termini amb entitats de crèdit va passar de 875 milions a 169, mentre que a llarg termini va passar de 894 a 1.311 milions. En tot cas, el deute es va reduir 289 milions d’euros durant l’any passat.