Després de setmanes d’especulacions, TV3 ha confirmat la continuïtat del programa satíric Polònia i la sèrie de sobretaula Com si fos ahir, però no tornaran a la graella fins al novembre. El retard es deu a les dificultats de la CCMA per quadrar els comptes a causa de la dràstica caiguda d’ingressos publicitaris per la crisi sanitària, assenyala en un comunicat.

La Corporació explica que la reducció dels ingressos va obligar a revisar totes les partides de despesa en producció audiovisual per afrontar una previsió de tancament amb 15 milions d’euros menys per aquest concepte. En aquesta revisió van quedar afectades nombroses produccions i projectes d’inversió, entre elles Polònia i Com si fos ahir.

Això no obstant, TV3 s’ha compromès a la recuperació d’aquests dos puntals de la graella com a molt tard a partir de la primera setmana de novembre. La data, però, es manté oberta i podria avançar-se si millorés la previsió d’ingressos de la CCMA.