Aquest mes de març, el gerent de Regió 7 i Diari de Girona, Fèlix Noguera Carrillo, ha assumit el càrrec de director general de les empreses que el grup Editorial Prensa Ibérica té a Catalunya. Fins ara, hi havia una direcció general per als mitjans catalans, balears i valencians, però el consell d’administració d’EPI ha decidit crear-ne una de pròpia per a Catalunya.

Per al País Valencià i les Illes Balears continua com a director general José Manuel Atiénzar, qui va assumir el càrrec per als tres territoris el maig del 2009.

Les empreses de Prensa Ibérica a Catalunya són Edicions Intercomarcals (editora de Regió 7), Diari de Girona, Editorial Empordà (editora de Setmanari de l’Alt Empordà), Televisió de Manresa, Intercomarcals Media (editora dels digitals de Regió 7 i Diari de Girona) i Impressions Intercomarcals (Imprintsa), que entre d’altres imprimeix els productes del grup a Catalunya.

Fèlix Noguera es va incorporar a Edicions Intercomarcals el 1994 com a director financer, i un any després va ser nomenat gerent. El 2009 també va ser assumir  la gerència del Diari de Girona. A més, des del 2001 és administrador de Televisió de Manresa, i des del 2008 també ho és d’Intercomarcals Media.