El grup Prensa Ibérica Media (la societat creada el 2015 que aplega els mitjans d’Editorial Prensa Ibérica) ha tancat el seu primer exercici amb un benefici net de 2,121 milions d’euros, segons els comptes dipositats al Registre Mercantil, informa Digimedios. A més, l’any passat el grup va registrar un benefici d’explotació de 2,9 milions d’euros.

El 2015, Prensa Ibérica Media va obtenir una xifra de negoci consolidada de 169,415 milions d’euros: el 69% va provenir del negoci de la premsa; el 22%, de la impressió; un 6%, de la distribució, i percentatges de l’1% per a les activitats de ràdio i televisió, producció de continguts i altres serveis.

Malgrat no és comparable, el 2014, Editorial Prensa Ibérica va registrar uns beneficis nets de 6,841 milions d’euros i un benefici d’explotació de 2,153 milions.