El passat dimecres es va presentar al Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) el document Mitjans de comunicació i adopció, el qual té com a objectiu facilitar als professionals un seguit de consideracions de cara a realitzar un tractament informatiu “acurat” de les adopcions i clarificar conceptes perquè hi prevalgui l’interès de l’infant.

El document és el resultat d’un grup de treball impulsat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i format per l’Associació de Famílies Adoptants a la Xina (AFAC), La veu dels adoptats, l’associació GERARD, l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), el Síndic de Greuges, el Col·legi de Periodistes i la professora de Psicologia de la Universitat de Barcelona Montserrat Freixa.

El grup es va crear amb la finalitat de debatre i reflexionar sobre el tema de les adopcions la arran d’una queixa presentada al CAC per l’AFAC, que va mostrar la seva preocupació per la confusió que hi havia entre els casos de nens robats i els processos legals d’adopció d’infants.

Consideracions

  • Considerar en primer terme l’infant. En tota decisió informativa, ha de prevaldre l’interès superior de l’infant per damunt de qualsevol altre.
  • No discriminar els infants. Cal evitar els testimonis o les informacions que discriminin els infants entre fills biològics o adoptats en el si d’una família, o que estableixin relacions de causa efecte entre el seu comportament i el seu vincle de filiació.
  • No frivolitzar l’adopció. Cal parlar amb respecte de l’adopció tenint en compte que l’infant ha patit unes carències i l’abandonament, la pèrdua o la separació dels pares biològics, i que s’ha vist immers en un procés complex i no desitjable per a cap persona. Cal evitar la imatge de frivolitat que en ocasions pot envoltar aquest procés, especialment quan es vincula a personatges famosos.
  • Singularitzar. Es recomana distingir els casos de tràfic d’infants dels processos d’adopcions regulars i evitar la morbositat o l’espectacularització de les informacions que, en alguns casos, poden ocasionar dany moral a les persones adoptades i a les seves famílies. Es recomana que s’expliqui de forma rigorosa el context dels casos en què es dóna o es pot donar el tràfic d’infants, que pot respondre a una diversitat de circumstàncies d’índole socioeconòmica, política, històrica o de catàstrofe natural, i que s’eviti generalitzar les causes i les conseqüències de processos irregulars.
  • Contextualitzar. Cal contextualitzar la informació sobre l’adopció també en el temps, tenint en compte l’evolució que s’ha produït a la societat en aquest àmbit, pel que fa a legislació, seguretat jurídica i transparència en els processos d’adopció.
  • Emprar fonts d’informació qualificades. Demanar informació i assessorament a fonts expertes que vetllen per la protecció dels infants i de les seves famílies, com ara institucions, associacions i professionals en l’àmbit de l’adopció i la postadopció.
  • Utilitzar un llenguatge precís. En el tractament informatiu convé extremar les precaucions per definir cada situació o fet noticiable de la manera més precisa possible. Es recomana evitar adjectivacions i generalitzacions. Així mateix, convé evitar confusions en qüestions com ara l’adopció, el tràfic, el robatori d’infants, etc.
  • Respectar el dret a la intimitat. En el cas de determinats continguts televisius que exposen la vida privada d’algunes persones, cal considerar que, en ocasions, les informacions que aporten concerneixen infants o adolescents i que, tot i que no apareguin en imatges explícites o a plató, són objecte de debat directament o indirectament. Aquests programes poden conculcar el dret a la intimitat dels infants o adolescents relacionats amb els adults que es presten lliurement a participar-hi. En aquest sentit, recorda que les Consideracions i recomanacions del CAC sobre la teleporqueria del 2006 assenyalen que “L’exhibició impúdica de la pròpia intimitat no només perjudica la dignitat de la persona que la realitza, sinó que afecta també l’entorn familiar i social de de la persona exhibida, i molt especialment els menors que puguin estar sota la seva tutela”.

El treball incorpora també un glossari en què es defineixen els termes abandonament, acolliment, adopció truncada/frustrada, certificat/resolució d’idoneïtat, guarda, Kafala, mediació, potestat parental, tutela o tràfic d’infants, així com una sèrie de referències legislatives i recursos per elaborar les informacions.