Com a TV3, el passat divendres es van produir els primers acomiadaments per l’ERO de Catalunya Ràdio. En aquest cas van ser onze, sis dels treballadors afectats per criteris d’edat (els que compleixen 61 anys fins al 2016), mentre que els altres cinc s’havien acollit a les baixes voluntàries.

Malgrat el procediment d’acomiadament col·lectiu (PAC) preveia la sortida de 19 treballadors, finalment en seran 34, xifra inferior als 58 del pla inicial de Pricewaterhouse Coopers.

Cal recordar que, a principis d’agost, la plantilla de Catalunya Ràdio va rebutjar el principi d’acord sobre l’ERO al que havien arribat els seus representants amb l’empresa. Dies després, es va aprovar en una segona votació, però amb condicions lleugerament diferents a les de TV3, motiu pel qual en aquest cas sí es poden sobrepassar les 19 sortides, a diferència de la televisió pública.