Aquest dimecres el grup de comunicació ha acomiadat 90 treballadors de Cinco Días, la divisió de revistes i la comercialitzadora Prisa Brand Solutions. Amb tot, les sortides a Prisa sembla que no han acabat i ara podria ser el torn d’El País. Aquest divendres es reuneixen la direcció i el comitè d’empresa amb el rerefons del tancament dels suplements de País Valencià, Andalusia, Galicia i País Basc. Una mesura que la plantilla sospita s’acompanyarà amb una retallada de personal.

En concret, Prisa ha acomiadat 21 treballadors de Cinco Días, amb una indemnització de 30 dies per any treballat amb un topall de 12 mensualitats. A més, els que continuïn segurament veuran com se’ls retalla el salari, entre altres drets socials, ja que en breu han de negociar un nou conveni col·lectiu. Amb tot, els treballadors del diari econòmic han rebutjat la proposta i aniran a judici.

Pel que fa a Prisa Revistas, els representants sindicals sí van arribar a un acord amb l’empresa. Dels 93 treballadors hi haurà 45 sortides, de les quals set es recol·locaran en altres empreses del grup, tot i que podrien ser més. Les indemnitzacions seran també de 30 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats, però a més rebran una paga lineal fraccionada en diferents conceptes per acostar-se als 45 dies.

L’ampliació de la indemnització s’ha acceptat perquè, dins del grup, els professionals de les revistes són dels que cobren menys, i a més la majoria tenen poca antiguitat. Per altra banda, als treballadors que mantenen el lloc de treball se’ls rebaixarà entre un 6% del salari (per als que cobrin 30.000 euros) i un 15% (per als sous de 50.000 euros).

Finalment, a Prisa Brand Solutions s’han acomiadat 24 treballadors amb indemnitzacions de 20 dies per any treballat i un topall de 12 mesos. En aquest cas tampoc hi ha hagut acord entre empresa i plantilla, que recorrerà als tribunals.

Fonts: Cuarto Poder / Voz Pópuli