Durant els nou primers mesos del 2012, Prisa ha obtingut uns resultats nets negatius de 31,45 milions d’euros, quan durant el mateix període de l’any passat va aconseguir 17,93 milions de beneficis (el 2008 van ser 207,28). El grup de comunicació ho argumenta per diversos efectes “extraordinaris”, com la consolidació de l’impremta Dédalo, les indemnitzacions realitzades per l’ERO de desembre del 2010, i la provisió pel seu acord amb ONO.

Durant els tres primers trimestres de l’any, Prisa ha registrat uns ingressos d’explotació de 1.997,54 milions, un 2% menys que els 2.038,52 del 2011, a causa de la davallada dels ingressos publicitaris, del 9,9% fins als 399,75 milions, i també de la caiguda d’ingressos per la venda de diaris i revistes, del 13% fins als 112,72 milions. A més, les despeses s’han incrementat un 0,8% fins als 1.827,86 milions. El resultat d’explotació (EBIT) és de 155,80 milions, un 26% inferior als 210,66 de fa un any.

Quant al resultat operatiu brut (EBITDA) durant els nou primers mesos és de 403,29 milions, un 6,2% superior als 379,69 del 2011, mentre que el resultat abans d’impostos és de 17,59 milions positius, un 78,4% inferior als 81,38 de l’any passat.