Prisa ha donat 15 dies als seus socis a Canal+, Telefónica i Mediaset (cadascuna amb el 22% de l’accionariat), per comprar el seu 56%. La mesura arriba com a conseqüència de la reducció accionarial del grup majoritari a Prisa, Rucandio (de la família Polanco), que ha passat de controlar el 31,6 al 25,5%.

L’acord entre els accionistes de Canal+ contemplava el dret preferencial a compra durant 15 dies si el grup majoritari a Prisa baixava del 30%, com així ha estat.

D’aquesta manera, Telefónica i Mediaset tenen fins al 12 de març per comprar el 56% restant de Canal+. Si en aquest termini no es concreta l’operació, Prisa podrà negociar la venda de les seves accions a alguns dels altres pretendents.