El benefici del grup Prisa ha augmentat de gener a setembre un 96%, i ha obtingut aquests nou primers mesos de l’any un resultat net de 91,53 milions d’euros, mentre que l’any passat van ser 46,69 en el mateix període. El grup de comunicació ha facturat 2.300 milions, dels quals una quarta part procedeixen de l’estranger.

Segons el mateix grup, aquest creixement “en un entorn advers” ha estat possible gràcies “al lideratge i la diversificació geogràfica dels seus mitjans, la fortalesa del negoci en el sector de l’ensenyament i el control de costos”.

Els ingressos d’explotació han patit un retrocés del 5,3% (2.299 milions d’euros enguany, en relació als 2.428 milions obtinguts en els primers nou mesos del 2009). Una diferència que el grup justifica “pel canvi en el model de comercialització del futbol”. Segons Prisa, excloent aquest impacte, els ingressos d’explotació s’haurien mantingut estables.

En aquest període, els ingressos per publicitat del grup han augmentat el 8,6% fins als 682,3 milions d’euros, destacant l’àrea audiovisual, que creix el 14,6%, i la ràdio, que augmenta el 8,7%.

Per negocis, l’audiovisual representa el 52,4% dels ingressos de Prisa (va facturar 1.205,74 milions) , seguit per l’ensenyament (21,6%), la premsa (12,8%) i la ràdio (12,5%). Per àmbit geogràfic, el 25% dels ingressos prové de fora d’Espanya, en especial de Brasil i Portugal. Santillana s’emporta la majoria dels ingressos procedents de l’estranger.